Hellman Outdoor - Integritetspolicy

På Hellman Outdoor använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du gör ett inköp hos oss eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och IP-adress
Hellman Outdoor är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

2. Användning av information
Vi använder informationen för att kunna uppfylla vårt uppdrag du gav oss vid kontakttillfället.
Den här typen av information är nödvändig för att kunna använda tjänsten, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte använda tjänsten.
Dina uppgifter lagras i upp till två år efter att du använt tjänsten för att ha tillgängliga uppgifter vid t.ex.garantier. Ingen annan behandling än lagring och radering kommer att ske under denna tid. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. Av säkerhetsskäl dröjer raderingen vid begäran upp till två månader för att försvåra obehörig radering.
Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att leverera er beställning, driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.
 
4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
 
5. Användning av cookies.
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.
 
6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).
 
7. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du i så fall avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.